Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Skymning

är ett uttryck som skildrar ljusets mängd då solens övre kant är högst 6 grader under horisonten. Denna tidsperiod kallas också "borgerlig" skymning. Då solen befinner sig 6-12 grader under horisonten talar man om nautisk skymning, det vill säga sjöfararens skymning då horisonten ännu urskiljs vid navigering av fartyget. Då gradavståndet är 12-18 är det frågan om astronomisk skymning då också de svagaste stjärnorna syns. Då solens höjdvinkel är större än 18 grader under horisonten börjar den mörkaste natten. - Twilight