Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Ozonminskning

eller uttunning av ozonskiktet är ett fenomen som observerades ovanför Antarktis under 1980-talet under den lokala våren. Den förorsakas av gaser (bland annat freoner) som industrin använt och som permanent har stört ozonets naturliga jämviktsläge. Ozonskiktet kan tunnas ut till och med 50 %. Ozonminskningen som sker på norra halvklotet är svagare men ändå betydande. Meteorologiska institutets meteorologiska central i Lappland gör ozonsonderingar och -observationer. - Ozone depletion