Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Orkan

På de tropiska områdena förekommer kraftiga lågtryck som har olika namn både beroende på havsområdet och vindhastigheten. En tropisk orkan på Atlanten kallas orkan men i de västliga delarna av Stilla Oceanen tyfon och på Indiska Oceanen cyklon. - Hurricane