Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Kompass

I magnetkompassen visar den magnetiserade nålen balanserad i vågrätt läge mot den magnetiska nordriktningen. Den här riktningen avviker från den verkliga nordriktningen med en missvisning. I Finland är missvisningen i genomsnitt 5° (≈ 83 v) österut från norr. I Finland får man ett tal för missvisning på terrängkartor och sjökort från databasen för missvisning som upprätthålls av Meteorologiska institutet. - Compass