Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Koldioxid

är syrets förbränningsgas (CO2) som i huvudsak uppkommer under förbränningsprocessen av organiska ämnen till exempel då man bränner stenkol eller råolja. I atmosfären utgör koldioxiden ungefär 0,039 % av alla gaser i närheten av jordytan. Koldioxiden är en viktig växthusgas. Gasens livstid i atmosfären är lång, mer än 100 år, vilket till en del förklarar orsaken till att stoppandet av växthuseffektens förstärkning kräver betydande världsomfattande utsläppsbegränsningar. - Carbon dioxide