Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

IPCC

är en klimatförändringspanel mellan regeringarna (Intergovernmental Panel on Climate Change) som har kallats samman av FN och WMO. Till panelens uppgifter hör bland annat att uppskatta klimatförändringen och den vetenskapliga kunskapen som berör dess påverkningar samt åtgärder som begränsar olika förändringar. I bedömningsrapporten som kom ut år 2007 konstaterade IPCC att "det finns nya starkare bevis än förut på att den största delen av den observerade globala uppvärmningen under de senaste 50 åren mycket sannolikt beror på det människosläktet fått till stånd och beror till största delen på ökningen av växthusgasernas halter som människosläktet producerat". Tusentals forskare har deltagit i förberedandet av IPCC:s rapporter. Hälften av Nobels fredspris år 2007 beviljades åt IPCC-organisationen