Atmosfär-ABC

Atmosfär-ABC innehåller nära 350 sökord inom områdena meteorologi, klimatologi, luftkvalitet och geofysik. I slutet av varje förklaringsdel finns den engelskspråkiga motsvarigheten till sökordet med vars hjälp man kan söka mer information om ämnesområdet på Internet.

Termerna uppdaterad senast 12.12.2018. Sökord finns 322 st. Den senaste termen är "Norrsken".

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Z  Å  Alla

Dimma

är en allmän benämning för vattendroppar som svävar i luften. Dimma uppkommer om luftens temperatur sjunker till daggpunkten eller om luftens fuktighet stiger och uppnår mättnad. Fenomenet kallas dimma om sikten är under en kilometer, dis om sikten är 1-10 kilometer. - Fog, mist