Meteorologi

Enheten består av fyra forskargrupper med en personal på cirka 40 personer totalt. De huvudsakliga forskningsområdena är prognosmodeller, meteorologiska tillämpningar, vädersatellit- och radartillämpningar samt meteorologi i polarområden. Enheten tillhandahåller meteorologisk expertis särskilt i samband med säkerhetsfrågor i nära samarbete med enheten för Serviceutveckling i Väder- och säkerhetscentralen.

Väderprognosmodeller

Gruppen för  numeriska väderprognoser (NWP)  upprätthåller ett regionalt numerisk väderprognosmodellsystemet och utför forskning, särskilt inom ramen för det internationella HIRLAM konsortiet. Detta NWP-system är kapabelt att förutsäga vädret över Finland och Europa för ca två dagar framåt. Dessa prognoser utnyttjas inom den offentliga vädertjänsten och som en grund för många specialiserade prognoser som behövs för luftfart, sjöfart samt trafiken på vägar och järnvägar. Dessutom används de som utgångsdata för att göra upp prognoser om luftkvalitet och spridning av föroreningar. De regionala numeriska väderprognoserna är ett komplement till globala system som drivs i internationellt samarbete.

Chef: FD Carl Fortelius, tel. +358 29 539 4130

Meteorologiska tillämpningar

Gruppen för meteorologiska tillämpningar utför forskning och utveckling kring meteorologiska metoder, väderprognossystem och verifieringsmetoder. Gruppen deltar också i utvecklingen av metoder för miljöforskning och -övervakning. Dessutom är gruppen involverad i utvecklingen av telematiktjänster (intelligent trafik) samt  i utredningar och forskning kring vindkraft

Chef: FL Pertti Nurmi, tel. +358 29 539 3610

Satellit- och radartillämpningar

Gruppen för vädersatellit- och radartillämpningar utvecklar metoder för meteorologisk fjärranalys. Man forskar i att med hjälp av olika satellitburna instrument samt radar- och kameramätningar uppskatta markytans och atmosfärens egenskaper, såsom albedo, snötäcke, regn, snöfall och sikt. Tillämpningsområden återfinns främst inom vädertjänsten och klimatforskningen. Ett nytt forskningsområde är assimilering av satellitbaserade snödata i vädermodeller, som bedrivs i samarbete med gruppen för prognosmodeller. Utbildning och internationellt samarbete är väsentliga element i gruppens arbete.

Chef: TkD Terhikki Manninen, tel. +358 29 539 4159

Polarområdenas meteorologi och klimatologi

Forskargruppen polarområdenas meteorologi och klimatologi undersöker polarområdenas meteorologi, is, snö och hav. Målsättningen är förbättrade insikter i fysikaliska processer och växelverkan inom klimatsystemet, samt nya och förbättrade simuleringsmetoder för vädermodeller och klimatmodeller. Forskningsarbetet i gruppen bygger på fältarbete i Arktis och Antarktis, data-analys samt numerisk simulering.

Chef: Forskningsprofessor Timo Vihma, tel. +358 29 539 4173

 

9.10.2015

Kontaktperson

Enhetschef : FD Sami Niemelä, tel. +358 29 539 4172


Postadress:
Meteorologiska institutet
Meteorologi
PB 503
00101 Helsingfors


Besöksadress:
Erik Palméns plats 1
00560 Helsingfors


e-post : förnamn.efternamn@fmi.fi