Atmosfärens sammansättning

Enheten av atmosfärens sammansättning studerar och observerar de fysikaliska och kemiska egenskaperna av atmosfäriska partiklar och gaser, samt deras effekter på klimatet och luftkvaliteten.

Global Atmosphere Watch mätningsstation på Pallas
 
 

 De huvudsakliga forskningsområdena är

  • Fysiska egenskaper, sammansättning och kemisk transformation av fina partiklar.
  • Utbyte av växthusgaser mellan atmosfär och olika ekosystemer.
  • Organiska föreningar i atmosfären och deras analysmetoder.
  • Utveckling och validering av luftkvalitetsmodeller.

 

Andra aktiviteter är

  • Enheten genomför internationella övervakningsprogram för luftkvalitet.
  • Enheten opererar referenslaboratorium för luftkvalitet.
  • Enheten utvecklar och driver den nationella luftkvalitetsportalen.
  • ICOS-aktiviteter av Meteorologiska Institutet.
  • Forskningstationer i Finland och i strategiska ställen utomlands.

 

 

Kontaktuppgifter

Enhetschef
Heikki Lihavainen
tel. +358 29 539 5492
 
Atmosfärens aerosoler:
Gruppchef Eija Asmi
tel. +358 29 539 5352
 
Luftkvalitet:
Gruppchef Hannele Hakola
tel. +358 29 539 5512
 
Växthusgaser:
Gruppchef Tuomas Laurila
tel. +358 29 539 5510
 
Modellmetodforskning:
Gruppchef Ari Karppinen
tel. +358 29 539 5453
 
Sekreterare:
Heli Raitanen tel. +358 29 539 5412
 
 
e-post: förnamn.efternamn@fmi.fi
fax +358 29 539 5403

 

 

Länkar:

Luftkvalitet i Finland

SILAM-dispersionsmodell