Karta över Gumtäkt kampus

Dynamicums besöksadress är Erik Palméns plats 1, 00560 Helsingfors.

Kollektivtrafikens hållplatser nära Dynamicum

  • A.I. Virtanens plats.
  • Gumtäkt kampus i Gustav Vasas väg.
  • Arabias affärscentrum, Tavastvägen 109-111.

Spårvagnar

Spårvagnar 6 och 8 har hållplats nära Arabias affärscentrum, Tavastvägen 109-111.

Mera information om kollektivtrafik till Dynamicum
Kolla Reseplaneraren