Ekonomi

Finansiering år 2016

Meteorologiska institutets finansiering bestod av statens budgetfinansiering för basverksamheten samt av intäkterna från avgiftsbelagd och samfinansierad verksamhet. Budgetfinansieringen täckte 63 % av institutets utgifter.

  • Budgetfinansiering  45,3 milj. euro
  • Inkomstfinansiering 27,1 milj. euro

Överskottsmålet för den företagsekonomiskt prissatta avgiftsbelagda verksamheten nåddes.

Intäkterna från avgiftsbelagd verksamhet, bestående av offentligrättsliga och företagsekonomiska prestationer, uppgick till 10,8 milj. euro.

Intäkterna från samfinansierad verksamhet uppgick till 16,0 milj. euro, och var ungefär en miljon euro större som föregående år.

Utgifterna år 2016

Institutets utgifter uppgick till sammanlagt 72,4 milj. euro. Utgifterna stannade på samma nivå som föregående år.

Kostnaderna år 2016

Uppföljningen av kostnaderna skedde med hjälp av ett system som räknade kostnaderna för olika funktioner. Den största posten i kostnadsstrukturen utgjordes alltjämt av lönekostnaderna vars andel var 50 %. Driftkostnadernas andel var 41 % och kapitalkostnadernas andel 9 %. De sammanlagda kostnaderna för institutet uppgick till 72,7 milj. euro vilket innebär en minskning på 3 procent från föregående år.

  • Lönekostnader   36,5 milj. euro
  • Driftkostnader    30,0 milj. euro
  • Kapitalkostnader  6,2 milj. euro


NETRA-urkunderna: Meteorologiska institutets NETRA-urkunder är endast tillgängliga på finska.