Serviceutveckling

Enheten ansvarar för Meteorologiska institutets olika kommersiella kundprodukter och den fortsatta förädlingen av den meteorologiska informationen som erfordras. Bland enhetens arbetsuppgifter ingår utveckling av de jourhavande meteorologernas arbetsredskap och metoder samt kvalitetsövervakning av vädertjänstprodukterna.

Serviceutvecklingen uppdelas i tre funktionella grupper:

  • System för vädertjänster
  • Kundapplikationer
  • Forskningsapplikationer
     

9.11.2010

KONTAKTUPPGIFTER

Enhetschef Tarja Riihisaari
tel. 029 539 4136


Adress:
Meteorologiska institutet
Serviceutveckling
PB 503
00101 Helsingfors

Besöksadress:
Erik Palméns plats 1
00560 Helsingfors

e-post:
förnamn.efternamn@fmi.fi 

1.2.2017