Meddelandearkiv: 2011

IPCC:s ordförande Pachauri: Den femte utvärderingsrapporten över klimatförändringen har kommit väl igång

20.1.2011 15:54

R. Pachauri, den indiske ordföranden för FN:s klimatpanel IPCC, besökte Finland fredagen den 14 januari. Enligt honom har IPCC:s långvariga verksamhet ökat kunskapen om klimatförändringen avsevärt. Pachauri betonade IPCC:s vilja att bemöta de allt högre förväntningarna ur en vetenskapligt gedigen grund.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

IPCC:s ordförande Pachauri: Den femte utvärderingsrapporten över klimatförändringen har kommit väl igång

R. Pachauri, den indiske ordföranden för FN:s klimatpanel IPCC, besökte Finland fredagen den 14 januari. Enligt honom har IPCC:s långvariga verksamhet ökat kunskapen om klimatförändringen avsevärt. Pachauri betonade IPCC:s vilja att bemöta de allt högre förväntningarna ur en vetenskapligt gedigen grund.

Den femte utvärderingsrapporten är under arbete

Pachauri talade om det förberedande arbetet med IPCC:s femte utvärderingsrapport i ett expertseminarium som Meteorologiska institutet arrangerade. Författarna till den femte utvärderingsrapporten har valts bland mer än 3000 kandidater. Avsikten är att rapporten är färdig i oktober 2014 och redo att utnyttjas i COP 20-mötet. – Målet är att producera en gedigen och täckande rapport som innehåller den färskaste informationen om klimatförändringen. Innehållet är mera omfångsrikt än tidigare. I rapporten behandlas bland annat de sociala och ekonomiska dimensionerna i klimatförändringen. Rapporten innehåller också ett mera djupgående avsnitt om moln och aerosoler, med forskningsprofessor Veli-Matti Kerminen från Meteorologiska institutet som en av författarna.

Före den femte utvärderingsrapporten publiceras redan i år en specialrapport om extrema väderfenomen.
– Enstaka extrema väderfenomen kan inte sägas bero direkt på klimatförändringen. Olika extrema fenomen kommer dock att öka både i kraft och mängd, konstaterade Pachauri och hänvisade till bl.a. översvämningarna i Australien.

IPCC:s roll är betydande

Enligt miljöminister Paula Lehtomäki, som talade vid seminariet, har IPCC haft en betydande roll i klimatförändringspolitiken. Lehtomäki ansåg att resultaten av klimatförhandlingarna i Cancun i Mexiko i december 2010 inte är ringa utan att mötets beslut var betydelsefulla för förhandlingsprocessens framtid.

Meteorologiska institutets generaldirektör Petteri Taalas konstaterade att IPCC har lyckats i sin uppgift och att de vetenskapliga slutsatserna i den fjärde utvärderingsrapporten som publicerades 2007 stämmer fortfarande. Detta har också påvisats i de rapporter där InterAcademy Council (IAC) har utvärderat IPCC:s arbete.

– IPCC har trots allt arbetat i över 20 år och den skall kunna reagera på den förändrade omvärlden och utvecklingen i vetenskapen. Därför är de reformer som IAC har framfört nödvändiga, konstaterade Pachauri.

Mera information:

Meteorologiska institutet, kommunikation, tfn (09) 1929 2230, viestinta@fmi.fi