Pressmeddelande 7.9.2023

I Lappland var augusti ställvis rekordvarm, i väst exceptionellt regnig

I augusti uppmättes enskilda värme- och regnrekord vid vissa stationer. Hela sommaren, juni–augusti, var varmare än normalt, särskilt i Lappland.
Bild: Adobe Stock

Enligt Meteorologiska institutets statistik var augusti varmare än normalt i hela landet. Månadens medeltemperatur varierade från cirka +13 grader i Norra Lappland till knappt +18 grader i landets södra del. Den största avvikelsen uppmättes i Lappland, cirka två grader. Vid flera observationsstationer i norr placerade sig den avslutade augusti månad bland de tre varmaste. Vid observationsstationerna i Kilpisjärvi bycentrum, Kevo i Utsjoki och Savukoski kyrkby var augusti till och med rekordvarm.

I Lappland var antalet dagar med högsommarvärme några fler än genomsnittet, medan de i landets södra och västra delar var några färre än normalt. Flest dagar med högsommarvärme observerades både vid observationsstationen i Kouvola och i Nuorgam i Utsjoki och Kirakkajärvi i Enare. I hela landet uppmättes högsommarvärme under tio dagar i augusti, vilket är ganska vanligt.

Månadens högsta temperatur, 33,6 grader, uppmättes i Pyynpää i Raumo den 7 augusti. Den lägsta temperaturen, -2,3 grader, uppmättes vid Tulppio station i Savukoski den 22 augusti.

Det regnade mycket i augusti

Det har regnat mycket på alla håll i landet i augusti. I synnerhet i landets västra delar och i Lappland regnade det på många ställen 1,5–2 gånger mer än normalt i augusti. Enligt preliminära uppgifter regnade det mest vid Tvärminne station i Hangö, 212,4 millimeter. Minst regnade det i Punkaharju i Nyslott, 40,4 millimeter. Den största dygnsnederbörd som statistikfördes var 92,5 millimeter i Savonranta i Nyslott den 13 augusti.

I augusti förekom det färre åskväder än genomsnittet. I Finland lokaliserades cirka 10 000 markblixtar, det vill säga endast en tredjedel av långtidsmedelvärdet.

Solen sken mindre än normalt i landets västra delar och i västra Lappland. I öst låg man däremot ganska nära långtidsmedelvärdena.

Betydande väderhändelser i augusti var bland annat de kraftiga vindbyarna i väst den 8 augusti samt den rikliga nederbörden i väst och vindbyarna i öst den 28 augusti.

I Kilpisjärvi var sommaren rekordvarm

Medeltemperaturen för sommaren, det vill säga juni–augusti, var 0,5–1 grader högre än normalt i en stor del av landet. I Norra Lappland var avvikelsen över en grad, i Norra Karelen låg man däremot nära det normala medelvärdet. I Kilpisjärvi var sommaren den varmaste i ortens mätningshistoria. Det föregående rekordet från 2002 överskreds med två tiondelar och är nu 11,6 grader. Observationer har gjorts i Kilpisjärvi sedan 1951.

Sommarens högsta temperatur, 33,6 grader, uppmättes i Raumo den 7 augusti. Den lägsta temperaturen, -7,7 grader, uppmättes på Saana-fjället den 1 juni. Detta är samtidigt nytt köldrekord för Finland i juni.

I maj–augusti rådde högsommarvärme någonstans i Finland under 40 dagar, medan långtidsmedelvärdet är 36 dagar med högsommarvärme. Av de enskilda observationsstationerna hade observationsstationerna i Uttis och Anjala i Kouvola samt Lepaa i Hattula flest dagar med högsommarvärme i maj–augusti, 22 dagar. Antalet dagar med högsommarvärme var i väst något fler än genomsnittet medan de i öst var något färre.

Sommaren var särskilt regnig i landets mellersta del, där det ställvis regnade en och en halv gånger så mycket som normalt. Enligt preliminära uppgifter regnade det under sommaren mest i Pirttiperä i Multia, 413,4 millimeter. Minst regnade vid Fagerholms station i Pargas, 100,9 millimeter.

Mätt i antalet blixtar var sommarens åskväder ganska dämpade. Före slutet av augusti hade cirka 72 000 markblixtar lokaliserats. Långtidsmedelvärdet är cirka 130 000 markblixtar.

Solen sken på många håll aningen mer än normalt.

Mer information

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

Meteorologerna använder ordet exceptionellt då ett väderfenomen förekommer statistiskt i genomsnitt tre gånger per århundrade eller mer sällan. "Sällsynt" väderfenomen används då ett väderfenomen förekommer mer sällan än i genomsnitt en gång per tio år.

VäderAugustiSommarKlimat