Pressmeddelande 8.7.2022

Juni blev hetare mot slutet

I Finland hann sju dagar med högsommarvärme ackumulseras.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var juni i stora delar av landet 1–2,5 grader varmare än vanligt. De största avvikelserna observerades på västkusten och på Åland. Början av månaden var tidvis sval och ostadig, medan vädret mot slutet av månaden blev betydligt varmare och samtidigt torrt i en stor utsträckning.

Månadens medeltemperatur varierade från ungefär 17 grader i landets södra delar till cirka 11 grader i Finska armen. Sammanlagt sju högsommardagar uppmättes i vårt land. Vanligtvis är det högsommarvärme i Finland under åtta dagar i juni. Granskat per ort var antalet dagar med högsommarvärme emellertid i allmänhet 3–5 fler än normalt.

Under sex av sju dagar med högsommarvärme steg temperaturen i Finland till över 30 grader. Senast förekom så här många 30 graders överskridningsdagar i juni 2013, då de också var sex stycken. Månadens högsta temperatur, 32,9 grader, uppmättes vid Björneborgs flygplats den 28 juni. Den lägsta temperaturen i juni, -2,4 grader, uppmättes i Saana i Kilpisjärvi den 6 juni.

Variation i nederbördsmängden som vanligt

Nederbördsmängderna i juni var i landets södra och västra delar samt i Lappland i stor utsträckning mindre än normalt. Ställvis blev nederbördsmängden mindre än hälften av den typiska männgden. Den 11,1 millimeter som uppmättes i Jomala på Åland, innebar den näst torraste juni månad i stationens cirka 50-åriga historia. I Lapska armen och i området som sträcker sig från Norra Österbotten till Norra Karelen regnade det däremot mer än normalt.

Enligt preliminära uppgifter regnade det mest i Pelso i Vaala, där nederbördsmängden var 110,1 millimeter. Minst regnade det i Lumparland på Åland, där nederbördsmängden var 9,1 millimeter i juni. Den största nederbördsmängden under ett enskilt dygn var 39,2 millimeter, som uppmättes vid Teeriranta i Kuusamo den 15 juni.

Lite åska, mer solsken

Antalet solskenstimmar var större än normalt i största delen av landet. På sydkusten och i skärgården sken solen till och med ovanligt eller exceptionellt mycket (340–370 timmar). På Utö uppmättes den soligaste juni under den aktuella observationsstationens cirka 50 år långa solskensmätningshistoria. Solskenstimmarna var 368 stycken på Utö. Juni fortsatte i stor utsträckning den tysta åskperioden, även om åskvädret blev starkare på grund av värmeböljan i slutet av månaden. I juni observerades cirka 19 000 markblixtar. Detta är bara ungefär hälften av det genomsnittliga antalet blixtar i juni.

Mer information:

Klimatstatistik

Väderstatistik från Klimattjänsten tfn 0600 1 0601 (4,01 e/min + lna)

VäderKlimatStatistikSommarJuni