Meddelandearkiv: 2015

Petteri Taalas valdes till Meteorologiska världsorganisationens generalsekreterare

4.6.2015 13:39

Meteorologiska institutets generaldirektör Petteri Taalas har valts till Meteorologiska världsorganisationens (WMO) generalsekreterare för perioden 1.1.2016–31.12.2019.

Foto: Nina Kellokoski

Foto: Nina Kellokoski

– Att Petteri Taalas valts till generalsekreterare för en FN-organisation är en betydande framgång för Finland. Det är ett tecken på internationell uppskattning för finländskt spetskunnande samt Meteorologiska institutets långsiktiga och högklassiga internationella och nationella arbete, säger kommunikationsminister Anne Berner

– Valet av en finländsk generalsekreterare ger Finland internationell synlighet och ökar vårt inflytande inom FN. Det öppnar upp en ny möjlighet att påverka WMO:s verksamhet. Även finländska företag som arbetar inom klimat-, vatten- och vädersektorn, forsknings- och utvecklingsverksamheten och myndigheterna kan dra nytta av valet, säger utrikesminister Timo Soini.

– Jag är mycket glad över att jag blivit vald. Jag tycker att det är ett erkännande för det aktiva internationella samarbete som vi gjort på lång sikt inom den meteorologiska sektorn, säger Petteri Taalas.  – Mitt mål som generalsekreterare är att utveckla WMO:s verksamhet så att den allt bättre möter medlemsländernas behov och stöder nationella meteorologiska institut i deras arbete. Nationella meteorologiska institut arbetar i en allt mer utmanande verksamhetsmiljö, där globala fenomen så som klimatförändringen eller behov på att förbereda sig för extrema väderfenomen berör oss alla.

Meteorologiska världsorganisationens generalsekreterarval gjordes på WMO:s generalförsamling i Genève den 4 juni 2015. I omröstningen gavs 154 röster, varav Petteri Taalas fick de förutsatta två tredjedelar, dvs  117 röster.  I generalsekreterarrvalet deltog kandidater från Sydafrika, Indien, Ryssland och Finland. – Jag vill varmt tacka utrikesministeriets, kommunikationsministeriets och Meteorologiska institutets experter för det stöd de gett mig under min kampanj, säger Petteri Taalas.

Meteorologiska världsorganisationen WMO, som grundades 1950, är FN:s specialorganisation för väder-, vatten- och klimatfrågor. WMO har 191 medlemmar. Finland har varit medlem i WMO ända sedan organisationen grundades. WMO har en central roll bl.a. i utvecklingen av ett globalt väderobservationsnätverk samt system som förvarnar för naturkatastrofer, frågor som berör klimatförändringen och luftföroreningar, förnybar energi samt förvaltning av vattenresurser. WMO är även en viktig aktör inom frågor som berör det arktiska området. 

Generalsekreteraren leder WMO:s sekretariat i Genève.

Petteri Taalas har fungerat som generaldirektör för Meteorologiska institutet sedan 2002, med undantag av 2005–2007 då han arbetade som avdelningschef på WMO i Genève. Han är även Finlands ständiga representant i WMO samt medlem i organisationens förvaltningsråd under perioden 2008–2015.

Ytterligare information:

Petteri Taalas, petteri.taalas@fmi.fi, tfn +358 (0)29 539 2200
Emmi Oikari, emmi.oikari@formin.fi, tfn +358 (0)29 535 1735
Pekka Plathan, pekka.plathan@mintc.fi, tfn +358 50 566 8176

Bilder:

https://ilmatieteenlaitos.studio.crasman.fi/bank/julkinen__public/taalas

Bakgrund:

WMO:s generalförsamling samlas vart fjärde år för att fatta beslut om följande fyrårsperiods program och budget. Generalförsamlingen väljer medlemmarna till förvaltningsrådet och WMO:s generalsekreterare. Alla WMO:s medlemsländer deltar i generalförsamlingen. Förvaltningsrådet har 37 medlemmar och det ansvarar för att koordinera och genomföra programmen samt styra användningen av budgeten.