Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 11.44)
Medelvattnet (cm)
Kemi -8
Uleåborg -6
Brahestad -7
Jakobstad -7
Vasa -7
Kaskö -9
Björneborg -8
Raumo -8
Åbo -3
Föglö -5
Hangö -6
Helsingfors -7
Borgå -7
Fredrikshamn -6