Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 16.28)
Medelvattnet (cm)
Kemi -13
Uleåborg -13
Brahestad -14
Jakobstad -11
Vasa -10
Kaskö -6
Björneborg -1
Raumo +2
Åbo +8
Föglö +6
Hangö +5
Helsingfors +2
Borgå 0
Fredrikshamn 0