Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 15.58)
Medelvattnet (cm)
Kemi -13
Uleåborg -13
Brahestad -13
Jakobstad -11
Vasa -10
Kaskö -6
Björneborg -2
Raumo +2
Åbo +7
Föglö +6
Hangö +5
Helsingfors +1
Borgå +1
Fredrikshamn +2