Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 21.45)
Medelvattnet (cm)
Kemi -24
Uleåborg -25
Brahestad -25
Jakobstad -23
Vasa -20
Kaskö -18
Björneborg -18
Raumo -15
Åbo -12
Föglö -12
Hangö -14
Helsingfors -20
Borgå -22
Fredrikshamn -23