Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 21.18)
Medelvattnet (cm)
Kemi -24
Uleåborg -24
Brahestad -25
Jakobstad -23
Vasa -21
Kaskö -19
Björneborg -18
Raumo -15
Åbo -13
Föglö -12
Hangö -14
Helsingfors -20
Borgå -22
Fredrikshamn -22