Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 14.39)
Medelvattnet (cm)
Kemi -1
Uleåborg +7
Brahestad -2
Jakobstad -1
Vasa +2
Kaskö 0
Björneborg -1
Raumo +1
Åbo +1
Föglö +1
Hangö -1
Helsingfors +1
Borgå +3
Fredrikshamn +12