Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 10.29)
Medelvattnet (cm)
Kemi -8
Uleåborg -5
Brahestad -8
Jakobstad -7
Vasa -7
Kaskö -9
Björneborg -8
Raumo -6
Åbo -4
Föglö -4
Hangö -5
Helsingfors -8
Borgå -8
Fredrikshamn -7