Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 11.20)
Medelvattnet (cm)
Kemi -8
Uleåborg -5
Brahestad -7
Jakobstad -7
Vasa -7
Kaskö -9
Björneborg -9
Raumo -7
Åbo -3
Föglö -4
Hangö -5
Helsingfors -7
Borgå -7
Fredrikshamn -7