Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 22.15)
Medelvattnet (cm)
Kemi -23
Uleåborg -25
Brahestad -25
Jakobstad -23
Vasa -19
Kaskö -18
Björneborg -17
Raumo -15
Åbo -11
Föglö -11
Hangö -14
Helsingfors -20
Borgå -22
Fredrikshamn -22