Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 6.58)
Medelvattnet (cm)
Kemi -7
Uleåborg -7
Brahestad -6
Jakobstad -9
Vasa -13
Kaskö -15
Björneborg -17
Raumo -17
Åbo -21
Föglö -16
Hangö -23
Helsingfors -24
Borgå -25
Fredrikshamn -22