Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 7.11)
Medelvattnet (cm)
Kemi +2
Uleåborg 0
Brahestad 0
Jakobstad 0
Vasa -3
Kaskö -4
Björneborg -3
Raumo -3
Åbo -7
Föglö -3
Hangö -7
Helsingfors -10
Borgå -10
Fredrikshamn -9