Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 20.07)
Medelvattnet (cm)
Kemi -24
Uleåborg -25
Brahestad -25
Jakobstad -23
Vasa -22
Kaskö -19
Björneborg -18
Raumo -15
Åbo -14
Föglö -12
Hangö -14
Helsingfors -21
Borgå -21
Fredrikshamn -21