Värdena baserar sig på det teoretiska medelvattnet.

Figurerna:

12 mån: Den röda linjen visar dygnets högsta uppmätta värde och den blåa linjen visar dygnets lägsta.

2+2 dag: De blåa punkterna är uppmätta värden och de röda punkterna är prognoser. Om observationen fattas, visas beräknade värden i violett.

Nedan: Senaste observation från varje station.