Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Höjdsystemet är det teoretiska medelvattnet.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 21.16)
Medelvattnet (cm)
Kemi -23
Uleåborg -24
Brahestad -24
Jakobstad -23
Vasa -21
Kaskö -19
Björneborg -18
Raumo -15
Åbo -13
Föglö -13
Hangö -14
Helsingfors -21
Borgå -22
Fredrikshamn -22