Havsvattenståndet

Mätstation:
Graf:

Vattenståndet är angivet med referens till höjdsystemen N2000 och teoretiskt medelvatten. Sannolikhetsprognosen visar medianer och 50 % och 80 % sannolikheter med olika färg. Mera information visas med att föra muspekaren över grafen.

Havsvattenståndet på mätstationerna

Observation (kl. 5.12)
Medelvattnet (cm)
N2000 (cm)
Kemi -20-10
Uleåborg -19-10
Brahestad -21-12
Jakobstad -18-11
Vasa -19-12
Kaskö -19-9
Björneborg -19-7
Raumo -18-7
Åbo -20-6
Föglö -15-4
Hangö -20-2
Helsingfors -25-5
Borgå -26-5
Fredrikshamn -27-6