Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Vågprognosen

Färgerna på kartan beskriver den signifikanta våghöjden och pilarna sjögångens riktning. På vintern betecknas is med vit färg.

Vågprognosen: Skärgårdshavet