Vågprognosen

Färgerna på kartan beskriver den signifikanta våghöjden och pilarna sjögångens riktning. På vintern betecknas is med vit färg.

Vågprognosen: Skärgårdshavet