Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Vågprognosen: Östersjön

Vågprognosen

Färgerna på kartan beskriver den signifikanta våghöjden och pilarna sjögångens riktning. På vintern betecknas is med vit färg.

Vågprognosen: Skärgårdshavet