Vågmätningar

Havsvågor kan mätas med många olika mätinstrument, som till exempel boja, radar, satellit, akustiska mätare eller tryckmätare. 

Aaltopoiju, kuva Heidi Pettersson

Vid ständiga mätstationer har det positionerats en ankrad boja med diametern 0,7 m eller 0,9 m så, att dess rörelse följer fritt vågornas rörelse. Vågbojan (Directional Waverider ®) mäter havsvågorna med hjälp av tre accelerometrar och en kompass. En av sensorerna mäter bojans acceleration i lodrät riktning och de två andra i vågrät riktning. På detta vis får man mätt höjden på havsvågorna, perioden och vågornas riktning. Utöver detta mäter bojan också ytvattnets temperatur. Bojans information skickas till fastlandet antingen genom en HF-radiolänk eller genom Argos-satellitsystemet.

Meteorologiska institutet har även små DWR-G4 vågbojor som är baserade på GPS-teknik. Bojorna kan användas vid tillfälliga mätningar antingen fritt flytande eller kortvarigt ankrade. På forskningsfartyget Aranda görs havsvågsmätningar med kapacitiva trådmätare, vågradar och flygfotografering. 

Signifikanta våghöjden Hs

Med våghöjd avser man höjdskillnaden mellan vågdalen- och toppen.

Den oregelbundna sjögången beskrivs best av den signifikanta våghöjden Hs, som motsvarar ungefär våghöjden som observeras visuellt eller i djupa vatten medeltalet av den högsta tredjedelen av vågorna. Från vågmätningarna räknas den signifikanta våghöjden genom att multiplicera kvadratroten av variansen som är beräknad från sjögångens energispektrum med talet fyra.

Även om definitionerna låter komplicerade, motsvarar den signifikanta våghöjden väl den sjögång sjöfararna upplever. Det lönar sig ändå att komma ihåg, att den högsta enskilda vågen är nästan två gånger så hög som signifikanta våghöjden. Uppskattningen om högsta enskilda vågen baserar sig inte på direkta mätningar på enskilda vågor, utan räknas från den signifikanta våghöjden.