Vågobservationer

Välj observations-
station
Signifikant
våghöjd
Högsta enskilda
våg (beräknad)
Vågornas
ankomstriktning
Ytvattnets
temperatur
Senaste
observation
Bojens läge
1. Norra Östersjön1.7 m3.1 m146° (SE)8.9 °C21.11 09:0059°15’ N 21°00’ E
2. Finska viken0.9 m1.6 m100° (E)7.5 °C21.11 09:0059°58’ N 25°14’ E
3. Bottenhavet0.7 m1.3 m146° (SE)5.5 °C21.11 09:0061°48’ N 20°14’ E
4. Bottenviken0.9 m1.6 m206° (SW)5.6 °C21.11 09:0064°41’ N 23°14’ E
5. Helsingfors Sveaborg0.4 m0.7 m154° (SE)6.0 °C21.11 09:0060°07’ N 24°58’ E

Den signifikanta våghöjden: uppmätt värde (blå), vågmodellens prognos (röd). Då bojen inte är i havet eller då observationsdata inte annars är tillgängligt, visas både i bilden och i tabellen det värde som simulerats med vågmodellen (i bilden med anilinröd). Pilen beskriver riktingen i vilken vågorna avancerar.

De rapporterade högsta enskilda vågorna baserar sig inte på direkta observationer, utan de är statistiskt uppskattade från den signifikanta våghöjden.

Meteorologiska Institutet har fyra vågbojar i Östersjön. De ligger i Norra Östersjön, i Finska viken, i Bottenhavet samt i Bottenviken. Meteorologiska institutet sköter också om Helsingfors stads vågboj vid Sveaborg.

Bojarna lyfts ur havet innan havet fryser och läggs på plats igen då isen smultit.

Mera information: