Väderprognosens träffsäkerhet

På den lodräta axeln är temperaturen (°C) angiven och på den vågräta axeln är datumet angivet. Varje dags ortsspecifika högsta observerade temperatur anges i gult och den motsvarande ortsspecifika prognosen i blått. I jämförelsen är de ortsspecifika prognoserna utförda dagen innan observationerna.