Tyvärr har vi tekniska problem med väderprognoser. Vi arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Verksamhetsidé

Meteorologiska institutets uppgift är att producera högklassig observations- och forskningsinformation om atmosfären och haven. Denna kunskap förenar institutet till tjänster som produceras effektivt för att befrämja den allmänna tryggheten samt människornas och miljöns välmående genom beaktande av beredskapsbehoven.


Meteorologiska institutet:

 • producerar väder-, havs-, luftkvalitets- och klimattjänster med anknytning till säkerhet för trafikens och det övriga samhällets behov
 • observerar atmosfärens fysikaliska tillstånd, kemiska sammansättning och elektromagnetiska fenomen
 • observerar det fysikaliska tillståndet i Östersjön och arktiska havsområden
 • producerar högklassig information och service avseende atmosfärens och havens tidigare, nuvarande och kommande tillstånd
 • genomför högklassigt forsknings- och utvecklingsarbete inom meteorologi, havsvetenskap och rymdvetenskap
 • bedriver en konkurrenskraftig affärsverksamhet i Finland och utomlands, baserad på experttjänster
 • deltar aktivt i inhemskt och internationellt samarbete
 • informerar aktivt beslutsfattare, näringslivet och den stora allmänheten om frågor som avser atmosfären, haven och närrymden
 • prognostiserar förändringar och reagerar snabbt på förändringar i verksamhetsmiljön och ändrade förhållanden.

Vision

Det bästa serviceutbudet – trygghet och smidighet i samhället

Om vädret eller förhållandena överraskar – oberoende av om det handlar om förhållandena på land, till havs eller i luften, under de närmaste timmarna eller i framtiden – kan följderna vara förargliga, i värsta fall till och med allvarliga och långvariga.

Vi utför ständigt forskning och observationer för att bli bättre på att förstå hur atmosfären, haven och rymden påverkar våra förhållanden. All vår verksamhet har en stark internationell dimension. Planeringen, beredskapen och beslutsfattandet stöds av högklassig forskning, de kundorienterade tjänster som grundar sig på denna, kommunikation, rätt kanaler för distribution av information och framför allt av information som svarar mot kundernas behov.

Värden

 • Kunnande
 • Mod
 • En ärlig avsikt