Meddelandearkiv: 2012

Den milda november slutade i snöyra och köld

7.12.2012 12:52

November var mildare än vanligt i hela landet. Månadens medeltemperatur varierade från drygt tre grader vid syd- och västkusten till närmare -3 grader i nordvästra Lappland.

Bild: Antonin Halas

Bild: Antonin Halas

Enligt Meteorologiska institutets statistik var avvikelsen från långtidsmedeltalet i november störst i norra Lappland, där det ställvis var drygt fyra grader varmare än normalt. Den minsta avvikelsen var omkring en grad, på Åland.

Månadens högsta temperatur på landområdena var 9,4 grader och den uppmättes i Jomalaby på Åland den 15 november. Den lägsta, -30,0 grader, uppmättes i Pokka i Kittilä den 30 november. Månaden var klart tudelad vad temperaturen beträffar. Under största delen av månaden rådde det milda vindar mellan syd och väst, men i slutet av månaden förändrades vädertypen helt. Då började det strömma in kall luft i landet och vädret blev vintrigt i hela landet.

Månadens nederbörd stannade under 40 millimeter i norra Lappland och i en stor del av landets västra del, medan en stor del av södra Lappland och sydkusten fick över 70 millimeter nederbörd. Jämfört med långtidsmedeltalet var nederbördsmängden i största delen av landet mindre än normalt. I landets västra del var nederbörden ställvis knappt 70 procent av den normala. Däremot regnade det mer än normalt i nästan hela Lappland och i en del av södra Finland. Av de enskilda observationsstationerna fick Kenttärova i Kittilä den största nederbördsmängden, 103 mm. Minst, dvs. 29 mm, regnade det i Kauhava kyrkby. Den största dygnsnederbörden, 28,3 mm, uppmättes den 10 november vid Aapajärvi i Torneå.

Månaden avslutades med en snöstorm i landets södra del

På morgonen under månadens sista dag fanns det snö norr om en linje från norra Karelen till norra Bottenviken. I en del av södra Finland fanns det snö på ett klart mer begränsat område än i slutet av november i genomsnitt. Det största snödjupet, 46 cm, uppmättes i Kenttärova i Kittilä. Under månadens sista dygn snöade det emellertid rikligt i landets södra del, och snömängden översteg ställvis 20 cm. Samtidigt ökade vinden på de södra havsområdena till storm. Den högsta medelvinden under tio minuter, 29 meter i sekunden, uppmättes på Finska viken på Makilo i Kyrkslätt. Den kraftiga vinden och den rikliga snön försvårade trafiken och orsakade elavbrott.

Hösten var varmare än normalt

Höstens medeltemperatur, under månaderna september-november, varierade mellan +7 grader längst i sydväst och ca noll grader i Lapska armen. Jämfört med långtidsmedelvärdet i Meteorologiska institutets statistik var medeltemperaturen högre än normalt i hela landet. Den största avvikelsen iakttogs i norra Lappland och nära östgränsen, där det var närmare två grader varmare än normalt. Däremot var avvikelsen i resten av landet omkring en grad. Alla höstmånader var varmare än normalt med undantag av oktober. Då var det en aning kallare än normalt i landets västra del och i största delen av Lappland. Hösten var också regnigare än normalt i hela landet. I landets västra del och i Lappland regnade det ställvis en och en halv gång så mycket som medeltalet på lång sikt. Mest regnade det vid syd- och västkusten och i Havslappland, där det ställvis regnade över 300 mm. Däremot blev nederbörden i norra Lappland och i mellersta och norra Österbotten i allmänhet under 200 millimeter.

Ny jämförelseperiod

Sedan månadsmeddelandet för januari 2012 har Meteorologiska institutet som jämförelseperiod använt statistik från 1981–2010 i sina meddelanden i stället för den tidigare perioden 1971–2000. Den nya jämförelseperiodens medeltemperaturer för november är i norr 0,5–1,0 grader högre än den föregående periodens. I söder är förändringen bara några tiondelar. Medeltalet för de lägsta dygnstemperaturerna steg i Lappland ställvis med över en grad. Nederbördsmängderna i november är i en stor del av landet något mindre under den nya jämförelseperioden.

Mer information:

Väderstatistik på Vädertjänsten tfn 0600 1 0601 (3,98 e/min + lna)
Väderprognoser av jourmeteorologen 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,98 e/min + lna)

Väderstatistik för november: http://ilmatieteenlaitos.fi/marraskuu
Höstens väderstatistik: http://ilmatieteenlaitos.fi/syksytilastot
Snöläget:
Snöstatistik: http://ilmatieteenlaitos.fi/lumitilastot