Meddelandearkiv: 2012

Tryggt i vintertrafiken

7.11.2012 11:01

Rörliga polisen, Trafikverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi och Meteorologiska institutet vill fästa uppmärksamhet vid hur vintertrafiken fås att löpa tryggt. Vad kan vi göra för att undvika kedjekrockar i vinter? Hur kan dåligt väglag förutses? Löper trafiken på järnvägarna bättre än under tidigare år? Vad ska båtpassagerare beakta på vintern?

Bild: Polisen

Bild: Polisen

Väglaget vintertid kräver förutseende av trafikanterna: då man vidtar förberedelserna inför vintersäsongen, vid planeringen av en enskild resa och framför allt i trafiken. Polisen och Trafi uppmanar trafikanterna att förbereda sig rätt för vinterväglaget. – Däcken ska vara i gott skick och lufttrycken de rätta, dessutom ska bilen putsas ordentligt från snö och is innan man ger sig i väg, säger Jussi Pohjonen vid rörliga polisen. – Man ska också komma ihåg att det tar tid att putsa bilen och skrapa fönstren, fortsätter ledande sakkunnig Inkeri Parkkari vid Trafi. Det lönar sig att följa med väderprognoserna och gällande varningar före resan. Vid vinterväglag ska man reservera tillräckligt med tid för resan och beakta de varierande förhållandena i det egna körsättet. – Med bra tidshantering kan man undvika onödig brådska och de risker som den medför, betonar Parkkari.

En trygg trafik är ett samspel mellan olika fordonsförare, passagerare och dem som rör sig på gång- och cykelvägarna. Detta betonas särskilt vid halt väglag. Vuxna borde också alltid föregå med gott exempel för barnen i trafiken.

– Antalet olyckor varierar mycket från år till år beroende på väderförhållandena. Under en typisk olycksdag snöar det och temperaturen är låg. I dessa förhållanden yr snön omkring och försämrar sikten betydligt, konstaterar Meteorologiska institutets meteorolog Ilkka Juga. Enligt Meteorologiska institutet orsakas det besvärliga vädret ofta av lågtryck som drar över Finland eller söder om kusten. Sådana väderförhållanden är dock oftast lätta att förutse. Svårast är det att förutse lokala snöfall: till exempel kan snöfall nära kusten som orsakas av öppet hav medföra stora problem för trafiken inom huvudstadsregionen.

Mycket att tänka på vintertid också för passagerare

Besvärligt vinterföre inverkar på passagerare såväl på vägarna, till sjöss, på järnvägarna som i luften. Vinterbilister borde ta med tillräckligt varma kläder ifall resan får ett plötsligt slut. – Ta mössorna med, påminner Parkkari. De som ska åka med flyg eller tåg bör komma ihåg att väderförhållandena kan inverka på tidtabellerna. Vid dåligt väder är det också viktigt att reservera tillräckligt med tid för att ta sig till flygplatsen, betonar Parkkari.

Höst- och vinterstormarna kan också innebära förseningar eller indragna turer för passagerarbåtarna. – Passagerare som blir irriterade av ändrade tidtabeller bör komma ihåg att alla beslut fattas med tanke på säkerheten, påminner specialsakkunnig Esa Pasanen vid Trafi. Den som reser vintertid ska ta med tillräckligt varma kläder och fundera på om det är nödvändigt att gå ut på däck när vädret är dåligt. Det vore också bra att ta reda på fartygets nödutgångar på förhand. I eventuella nödsituationer visar fartygets personal hur räddningsutrustningen används.

Drifts- och underhållskvaliteten säkras med stränga kriterier

Trafikverket har förberett sig för den kommande vintern med bland annat planmässig drift och underhåll. I fråga om drift och underhåll av landsvägarna spelar entreprenörerna en nyckelroll i den dagliga verksamheten. – Det är viktigt att säkerställa den överenskomna kvalitets- och servicenivån, säger Olli Penttinen, sakkunnig inom drift och underhåll av vägar vid Trafikverket. De allt mer växlande väderleksförhållandena ökar också det dåliga väglaget. Varje bilist bör komma ihåg att plogningarna och övriga drifts- och underhållsåtgärder tar sin tid.

Också på järnvägarna är det viktigt att kvalitets- och säkerhetskriterierna är stränga. – Drifts- och underhållsarbetena görs alltid på trafikens villkor för att garantera en så störningsfri tågtrafik som möjligt. För att detta ska lyckas är det viktigt att samarbetet mellan trafikidkarna och trafikstyrningen är smidigt, berättar banhållningsenhetens chef Matti Levomäki vid Trafikverket.

Till sjöss utfärdas trafikbegränsningar för hamnarna enligt istäckets tjocklek. – Med trafikbegränsningarna för hamnarna tryggas i första hand säkerheten för fartygstrafiken, fortsätter vintersjöfartens överinspektör Jukka Väisänen vid Trafikverket. I vinter är fem konventionella isbrytare och två kombiisbrytare i användning. Också vintersjöfarten är ett samarbete mellan flera aktörer, det vill säga hamnarna, rederierna, industrin, befraktarna, isbrytarna, lotsarna och VTS-centralerna.

Ytterligare information:

Meteorologiska institutet:
meteorolog Ilkka Juga, tfn 029 539 3440
gällande varningar: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar
http://twitter.com/meteorologit samt #talvikelit

Rörliga polisen:
Jussi Pohjonen, tfn 071 878 2052
http://www.facebook.com/SuomenLiikkuvapoliisi

Trafikverket:
Olli Penttinen, vägunderhåll, tfn 020 637 3582
Jukka Väisänen, vintersjöfart, tfn 020 637 3326
Matti Levomäki, banunderhåll, tfn 020 637 3893
vinterförhållanden: http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/s/underhall/vinterforhallanden

Trafiksäkerhetsverket Trafi:
ledande sakkunnig Inkeri Parkkari, tfn 029 534 7089
specialsakkunnig Esa Pasanen, tfn 029 534 7061
http://twitter.com/trafi_finland samt #talvikelit