Meddelandearkiv: 2012

Ställvis rekordmängder regn i oktober

6.11.2012 11:06

I oktober förekom ställvis ovanligt stora nederbördsmängder. I landets västra delar slogs nya lokala regnrekord såväl dygnsvis som månadsvis.

Bild: Plugi.fi

Bild: Plugi.fi

Enligt Meteorologiska institutet inleddes oktober i landets västra delar med stora nederbördsmängder, då man under den första veckan ställvis uppmätte nästan två gånger så mycket nederbörd som normalt under hela månaden. Den största dygnsnederbörden,

53 mm, uppmättes den 5 oktober i Kauhajoki vid Kuja-Koko observationsstation. I Kauhajoki stad regnade det nästan lika mycket, 49 mm. Nya rekord för dygnsnederbörd slogs i oktober under perioden 4.-6.10 på ett par orter i Sydvästra och Västra Finland. Sett till årstiden orsakade den ovanligt stora nederbördsmängden svåra översvämningar i landets västra delar.
Mängden nederbörd i oktober varierade mellan ca 40 mm i landets östra och norra delar med minst nederbörd och över 150 mm i landets västra delar. Mest regnade det i Sastmola, där den nederbörd man uppmätte under månaden, 191 mm, är ca 2,5 gånger större än långtidsmedelvärdet. På några observationsstationer i Västra Finland slogs nya lokala nederbördsrekord för oktober månad. Dock förblev nederbördsmängden i landets östra och norra delar ställvis till och med mindre än vanligt.

Månaden var varm inledningsvis och kall mot slutet

Medeltemperaturen i oktober varierade mellan ca noll grader i Norra Lappland till sex grader i landets södra delar. Även om månaden inledningsvis var varm låg medeltemperaturen för månaden rätt nära långtidsmedelvärdet, på grund av månaden var kall mot slutet. I synnerhet i Norra Lappland var oktober ställvis en grad varmare än genomsnittet. Den högsta temperaturen i oktober, 16,0 grader, uppmättes i Katis i Tavastehus den 3 oktober. Kallast var det den 26 oktober, då temperaturen sjönk till -25,2 grader i Naruska i Salla. Så låga temperaturer är ovanliga i oktober. Senast det var så här kallt någonstans i Finland i oktober var år 1995.

Den termiska sommaren dröjde sig kvar alldeles på sydkusten ända tills början av oktober. Den termiska hösten, det vill säga då medeltemperaturen under dygnet permanent sjönk under +10 grader, inleddes till slut på sydkusten den 5-6 oktober, ca 1-2 veckor senare än vanligt. Den termiska växtperioden tog slut i hela landet till slutet av oktober. För Lapplands del inleddes den termiska vintern på flera orter kring medlet av oktober, på alldeles vanligt sätt.

Den första snön i landets södra och västra delar tidigare än vanligt

Det första täckande snötäcket bildades i Norra Lappland redan i september. I Mellersta och Södra Lappland, samt ställvis i den östra delen av Norra Österbotten och Kainu bildades det första täckande snötäcket den 17-18 oktober, och i landets västra delar den 26 oktober. Ännu under månadens sista dag bildades ett omfattande, täckande snötäcke i landets östra delar. Den första snön uteblev inom oktober månad enbart ställvis vid sydkusten och i den västra skärgården. På västkusten och i landets södra och sydvästliga delar föll den första snön klart tidigare än vanligt, då det första täckande snötäcket vanligtvis bildas i dessa trakter först i början av november.

Meteorologiska institutet har sedan början av år 2012 använt statistik från perioden 1981–2010 istället för den tidigare jämförelseperioden 1971–2000. För oktober är medeltemperaturerna i norr för den nya jämförelseperioden 0,5-1,0 grader och i söder ca en halv grad högre än under föregående jämförelseperiod. Medelvärdet för de lägsta dygnstemperaturerna har i Lappland ställvis stigit till över en grad. Ingen större förändring förekom i nederbördsmängderna för oktober mellan jämförelseperioderna.

Ytterligare information:

Väderstatistik på Vädertjänsten tfn 0600 1 0601 (3,98 e/min + lna)
Väderprognoser av jourmeteorologen 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,98 e/min + lna)


Väderstatistik för oktober (på finska): http://ilmatieteenlaitos.fi/lokakuu
Meteorologer på Twitter: http://twitter.com/meteorologit