Meddelandearkiv: 2012

Varmare än vanligt och ställvis ovanligt stor nederbörd

3.10.2012 14:52

September var varmare och regnigare än vanligt i hela landet. I Kajsaniemi i Helsingfors steg mängden nederbörd till 160 millimeter, vilket är den största nederbördsmängden i september under de drygt 150 år som mätningar har utförts på stationen.

Bild: Eija Vallinheimo

Bild: Eija Vallinheimo

Enligt Meteorologiska institutet var september regnigare än vanligt i största delen av landet. Kraftigast regnade det i Nyland, i landets östra delar och i Havslappland, där mängden nederbörd steg till över 120 millimeter och ställvis till och med över 140 millimeter. Minst regnade det i landsorterna i Österbotten, där mängden nederbörd allmänt taget låg under 60 millimeter. Jämfört med långtidsmedelvärdet fick områdena med mest riklig nederbörd över dubbla regnmängder, medan man på områden med mindre nederbörd fick mindre nederbörd än vanligt. Av de enskilda observationsstationerna fick Gumtäkt i Helsingfors den största mängden nederbörd, där man uppmätte 177 mm. I Kajsaniemi i Helsingfors steg mängden nederbörd till 160 millimeter, vilket är den största nederbördsmängden i september under de drygt 150 år som mätningar har utförts på stationen. Det senaste rekordet på 159 mm härrör från 1918. Även bland annat i Helsingfors-Vanda och i Kevo i Utsjoki uppmättes den största mängden nederbörd för september någonsin i stationens mätningshistoria. Minst, 40 mm, regnade det i Enontekis i Kilpisjärvi.

Den största dygnsnederbörden var 46,7 mm och uppmättes i Hirvihaara i Mäntsälä den 23 september. Den första snön föll i Enare och Enontekis kommun den 28 september. I september registrerades ca 2500 blixtar, vilket är drygt hälften så många som långtidsmedelvärdet.

Varmare än vanligt i september

Enligt Meteorologiska institutets statistik varierade medeltemperaturen från drygt 12 grader vid syd- och västkusten samt i den västliga skärgården till knappt 7 grader i Mellersta och Norra Lappland. Jämfört med långtidsmedelvärdet var medeltemperaturen i hela landet högre än vanligt. Den största avvikelsen förekom i landets östra delar och i nordligaste Lappland, där medeltemperaturen var drygt en grad högre än vanligt.
I september var medeltemperaturerna under den nya jämförelseperioden (1981–2010) ca en halv grad högre i landets södra delar än under den föregående jämförelseperioden (1971–2000). Skillnaden var större i söder än i norr. Mängden nederbörd i september var i stora delar av landet något mindre än under den föregående jämförelseperioden.

Månadens högsta temperatur var 23,1 grader och uppmättes i Parikkala den 12 september. Den lägsta temperaturen var -5,2 grader och observerades i Naruska i Salla den 9 september. Den termiska hösten hade inletts först efter månadens slut i Suomenselkä och i landets norra delar, medan den statistiskt sett redan hade inletts i slutet av september i hela landet.

Ytterligare information:

Väderstatistik på Vädertjänsten tfn 0600 1 0601 (3,98 e/min + lna)
Väderprognoser av jourmeteorologen 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,98 e/min + lna)

Väderstatistiker för september (på finska): http://ilmatieteenlaitos.fi/syyskuu
Meteorologer på Twitter: http://twitter.com/meteorologit