Meddelandearkiv: 2012

Betydligt färre dagar med högsommarvärme sommaren 2012 än normalt

5.9.2012 16:18

Till medeltemperaturen var sommaren rätt normal med varierande nederbördsmängder. Åskväder och blixtar förekom mindre än vanligt.

Foto: Kirsti Kotro

Foto: Kirsti Kotro

Enligt Meteorologiska institutet varierade medeltemperaturen för sommarmånaderna, dvs. juni-augusti, från cirka 15 grader i landets sydliga och östra delar till cirka 10 grader i nordligaste Lappland. I jämförelse med långtidsmedelvärdet förblir avvikelserna små. Medeltemperaturen för hela landet var 13,5 grader, vilket är 0,4 grader under långtidsmedelvärdet. Förra gången medeltemperaturen var lägre var 2008, då den var 12,8 grader. Den högsta medeltemperaturen 16,3 grader uppmättes vid Järnvägstorget i Helsingfors och den lägsta 8,6 grader vid Kilpisjärvi i Enontekis.

Under juni-augusti inträffade 18 dagar med högsommarvärme, vilket är klart mindre än normalt. Bland de enskilda observationsstationerna mätte Utis i Kouvola flest med nio dagar med högsommarvärme. Den högsta temperaturen 31,0 grader uppmättes i Lampela i Lieksa den 30 juli.

Stora avvikelser förekom i sommarmånadernas regnmängder mellan olika delar av landet. De rikligaste regnen föll i Norra Karelen och Kajanaland, där det regnade till och med över 360 millimeter. Det regnade minst i Mellersta och Norra Lappland där nederbördsmängden ställvis låg under 160 mm. I jämförelse med långtidsmedelvärdet var de största nederbördsmängderna över en och en halv gånger större, medan de minsta regnen lämnade klart under normala värden. Av de enskilda observationsstationerna regnade det mest i Kemie, Tohmajärvi, där nederbördsmängden för tre månader uppgick till 424 millimeter. Minst regnade det i Karlö, dvs. 130 mm. Den största dygnsnederbörden om 96 millimeter uppmättes i Alkkia, Karvia den 8 juli.

Lugnare åsksommar än genomsnittet

Åsksäsongen 2012 var betydlig under den genomsnittliga för perioden maj-augusti: den totala blixtmängden om 75 000 var endast en aning över hälften av långtidsmedelvärdet (140 000). I antalet månatliga blixtar uppnådde juli med 52 000 markblixtar nästan genomsnittet (60 000). Däremot låg maj, juni och augusti under hälften av den genomsnittliga mängden.

De kraftigaste blixtarna koncentrerades i år till tre dygn i juli (28–30.7) under vilka över 36 000 markblixtar lokaliserades i Finland, vilket är nära hälften av hela sommarens blixtmängd. Ställvis inom influensområdet för dessa åskväder (Egentliga Finland, Birkaland, mellersta Finland och norra Österbotten) samlades rikliga blixtar med hög blixtfrekvens. Däremot har blixtarna i bl.a. Lappland samt norra och södra Savolax varit få.

Liksom blixtar, har även åskdagarna varit färre än i genomsnitt. I september kan det ännu förekomma betydande åskväder, framför allt inom havsområdena.

Medeltemperaturen för augusti var normal men få dagar med högsommarvärme

Under augusti 2012 varierade medeltemperaturen från dryga 16 grader i den sydvästliga skärgården och Åland till Norra Lapplands knappa 11 grader. Avvikelsen från långtidsmedelvärdet var under en grad i hela landet. Över lag var det aningen varmare än normalt i de västliga delarna av landet och Lappland, medan det i landets sydliga och ostliga delar var aningen svalare än normalt. Medeltemperaturen i hela landet var 13,3 grader, vilket är endast 0,1 grader under långtidsmedelvärdet för augusti.

Månadens högsta temperatur var 25,9 grader som uppmättes på Kimitoön den 17 augusti. Den lägsta temperaturen -4,8 grader uppmättes i Vuoto i Sodankylä den 20 augusti. Värmeböljan i hela landet varade endast tre dagar, dvs. den 14, 16 och 18, medan antalet dagar med högsommarvärme är 10 i genomsnitt under augusti-september. Den termiska hösten började i stora delar av Lappland och delar av Koillismaa under månadens senare hälft, vilket är nära det normala i Mellersta och Norra Lappland.

Det förekom stora avvikelser i de månatliga regnmängderna mellan olika delar av landet. Det regnade mest i en zon som breder ut sig från Mellersta Österbotten till Kajanaland, där nederbörden var ställvis över 140 millimeter. Däremot var regnmängden under 40 millimeter i största delen av Lappland, samt i en del av landskapen i Birkaland, mellersta Finland och södra Savolax, vilket är under hälften av det normala. Av de enskilda observationsstationerna regnade det mest i Moisiovaara, Hyrynsalmi, där regnet uppgick till 196 millimeter. Den minsta regnmängden om 10 millimeter uppmättes i Alakylä, i Kittilä. Den största dygnsnederbörden om 71,7 millimeter uppmättes i Saviaho, i Sotkamo, den 7 augusti.

I augusti var medeltemperaturerna enligt den nya jämförelseperioden 1981–2010 cirka en halv grad högre i landets södra och mellersta delar, och knappt en halv grad högre i norra delar i jämförelse med medeltemperaturen under föregående jämförelseperiod. I augusti var de årliga variationerna stora och även den lokala variationen stor, vilket också kan avläsas av de stationsspecifika jämförelsevärdena. I hela landet har nederbördsmängden varit nära den samma under den nya jämförelseperioden som under tidigare perioder.

Ytterligare information:

Väderstatistik på Vädertjänsten tfn 0600 1 0601 (3,98 e/min + lna)
Väderprognoser av jourmeteorologen 24 h/dygn, tfn 0600 1 0600 (3,98 e/min + lna)

Väderstatistiker för august (på finska): http://ilmatieteenlaitos.fi/elokuu
Statistik över sommarvädret (på finska): http://ilmatieteenlaitos.fi/kesatilastot

Meteorologer på Twitter: http://twitter.com/meteorologit