Meddelandearkiv: 2018

En rekordvarm majmånad

8.6.2018 10:35

Nya rekord slogs beträffande medeltemperatur, värme och solsken. Den långa perioden utan nederbörd ökade risken för markbränder.

Väderrekord i maj 2018:

  • Den varmaste majmånaden under hela den tid mätningar har gjorts i Finland.
  • Den högsta medeltemperaturen som har uppmätts vid en observationsstation i maj.
  • Flest dagar med högsommarvärme i maj.
  • Längden på perioden med torka ställvis exceptionell.
  • Maj var rekordsolig i en stor del av landet.

Enligt Meteorologiska institutets statistik var detta den varmaste majmånaden under hela den tid mätningar har gjorts i Finland. Medeltemperaturen i hela landet, 11,6 grader, var till och med 0,5 grad högre än det tidigare rekordet från 1963. Jämförbart material är tillgängligt från början av 1900-talet. Vid flera långvariga observationsstationer sattes också nya rekord beträffande medeltemperaturen. I Gumtäkt i Helsingfors var medeltemperaturen i maj (15,5 °C) till och med 1,2 grader högre än det tidigare rekordet i  Finland (Helsingfors–Vanda flygplats 2016).

Medeltemperaturen i maj var allmänt 4–5 grader högre än långtidsmedelvärdet. Medeltemperaturerna varierade från ungefär 15 grader i landets södra del till knappa tio grader i Norra Lappland.

Den högsta temperaturen i maj, 29,6 grader, uppmättes den 15 maj i Kimito, vid Helsingfors–Vanda flygplats och i Uttis i Kouvola. Värmerekordet för maj är 31,0 grader och uppmättes i Lappträsk den 30 och den 31 maj 1995. I fråga om den högsta temperaturen sattes alltså inget nytt rekord. Den lägsta temperaturen i maj, -10,4 grader, uppmättes på månadens första dag i Nuorgam i Utsjoki.

Antalet dagar med högsommarvärme, dvs. då dagens högsta temperatur överstiger 25 grader, var större än någonsin under hela den tid mätningar har gjorts, sammanlagt 14 dagar. Det tidigare rekordet på 12 dagar med högsommarvärme sattes 1984. Det typiska antalet dagar med högsommarvärme i maj är tre.

En exceptionellt lång period utan nederbörd

Nederbörden i maj var i en stor del av landet koncentrerad till månadens första dagar. Vid flera observationsstationer i de södra och västra delarna uppmättes ingen nederbörd efter månadens tredje dag. Den regnfria perioden var således fyra veckor, vilket är exceptionellt. Den långa perioden utan nederbörd ökade risken för markbränder.

Månadens nederbördsmängder varierade i huvudsak mellan 10 och 30 millimeter. Nederbördsmängderna var ställvis sällsynt små. Mest regnade det vid Savenaho station i Joutsa där nederbördsmängden under månaden var 53,9 millimeter. Den minsta nederbördsmängden i maj uppmättes i Gustavs där det regnade bara 4,8 millimeter under hela månaden.

Solen sken rekordmycket i landets södra och mellersta del och antalet timmar med solsken uppgick till 350–400. Detta är på många ställen över 100 timmar mer än normalt. I Lappland var antalet timmar med solsken inte rekordstort, men solen sken ändå 50–100 timmar mer än genomsnittet.

Den torra våren började kall och slutade varm

Våren, dvs. mars–maj, var beträffande medeltemperaturen normal eller något varmare än normalt. Den rekordvarma majmånaden kompenseras av en mycket kall marsmånad.

Beträffande nederbördsmängderna var våren nederbördsfattigare än normalt i en stor del av landet. I landets sydvästra och norra delar återkommer en så här torr vår i genomsnitt en gång på 10–30 år. I landets östra del var nederbördsmängderna nära det normala.

Ytterligare information:

Maj månads väderstatistik: http://ilmatieteenlaitos.fi/toukokuu
Nätpublikationen Ilmastokatsaus: www.ilmastokatsaus.fi

Om vädret twittrar @meteorologit