Meddelandearkiv: 2012

Havsvattenståndet har mätts i Hangö under 125 år

23.7.2012 14:23

Mätningen av havsvattenståndet med mareografer påbörjades i Hangö den 20 juni 1887.

Havsvattennivån mäts längs Finlands kust med mareografer av vilka de flesta tillverkades redan på 1920-talet. I år firas 125-årsdagen för Finlands äldsta mareograf som finns i Hangö. Mareografen i Hangö finns nära Kasinot på Lilla Kolavikens strand.

Finska Vetenskapssocieteten grundade Finlands första mareograf eller mätstation för havsvattenståndet i Hangö redan1886, men mätningarna kunde först påbörjas följande säsong med öppet vatten. I början var apparaterna mekaniska och registreringen skedde på pappersrullar. Apparaterna har sedan länge varit digitala och observationerna insamlas i realtid. Redan innan mätningarna med mareografer hade det sedan 1850-talet utförts nivåobservationer i Hangö. Redan från 1841 har man nivåobservationer även från Helsingfors. En av världens äldsta nivåobservationsplatser finns i Stockholm där nivåobservationerna påbörjades redan 1774. Mareografen i Stockholm togs i bruk 1889, alltså senare än den i Hangö.

Mätning av havsvattenståndet är viktig för sjöfarten

Mareografens utrustning består av en fast mätningsbrunn som är förbunden med havet via ett dämpningsrör djupt under ytan. Röret förmedlar variationerna i havsvattenståndet till mätningsbrunnen, men dämpar vågornas inverkan. Flottören som flyter i brunnen stiger och sjunker med vattenytan. Observationerna samlas automatiskt en gång per minut för sjöfarten. Observationerna uppdateras på meteorologiska institutets webbsidor en gång per timme. Förutom för sjöfarten behövs observationer av havsvattenståndet vid planering av hamnar och leder, vid planering av markanvändning och vid utbyggnad av kusten. Med hjälp av de långa mätserierna som fås med mareografen utreder man översvämningsrisker och undersöker man klimatförändringens inverkan på vattenståndet i Östersjön. Informationen är viktig även vid undersökning och bestämning av markhöjningen efter istiden.

Ytterligare information:

Observationer av vattenståndet i realtid kan följas på Meteorologiska institutets sida:
http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/vattenstandet