Meddelandearkiv: 2010

Tjänsten Finlands vindatlas är nu ännu mångsidigare

31.3.2010 12:00

Tjänsten Finlands vindatlas på www.tuuliatlas.fi har nått den finländska publiken bra. Materialet som publicerades på finska i slutet av november 2009 och kartgränssnittet för Vindatlasen finns nu också på svenska och engelska.

Efter den första rusningen i slutet av november 2009 har den finskspråkiga vindatlastjänsten haft några tusen användare per månad, flera hundra per dag.

-Finlands Vindatlas har väckt intresse också internationellt. Efter publiceringen har möjligheten diskuterats att göra en vindatlas för hela Europa med samma metod, säger utvecklingschef Bengt Tammelin på Meteorologiska institutet.
- Webbaserat kartmaterial som presenterar modellberäkningar för blåsigheten med motsvarande noggrannhet har inte publicerats någon annanstans.

I vindatlasen har modellberäkningar gjorts på basis av ett representativt urval av finländska vindförhållanden under de senaste 20 åren. Man valde ut 72 månader under åren 1989-2007 och gjorde modellberäkningar utifrån dem. Resultaten presenteras i form av års- och månadsmedelvärden som har beräknats utifrån modellberäknade vinddata med tre timmars intervaller över det hela landet med 2,5 km x 2,5 km upplösning.

Nu finns webbsidorna också på svenska www.vindatlas.fi och engelska www.windatlas.fi. Likaså finns anvisningarna och texterna till Vindatlasen på svenska och engelska. I det svenskspråkiga kartgränssnittet är kartnamnen på svenska.

Samtidigt har man gjort kartgränssnittets kartmaterial mångsidigare och kompletterat informationssidorna. Nu finns här noggrannare information om vindförhållandena längs kusten och i utvalda inlandsområden. Resultaten av modellberäkningen med 250 x 250 meters upplösning har lagts till i kartgränssnittet.

Vindatlasarbetet har utförts av Meteorologiska institutet med finansiering från arbets- och näringsministeriet. Arbetet har samordnats av Motiva Ab.

Mer information:
Meteorologiska institutet, utvecklingschef Bengt Tammelin, tfn (09) 1929 4160
Motiva, sakkunnig Olli Laitinen, tfn 0424 281 238