Meddelandearkiv: 2009

Tillräckligt med D-vitamin från solens UV-strålning från vår till höst

15.5.2009 12:00

15.5.2009

Solens ultravioletta strålning sätter igång produktionen av D-vitamin i huden. Den nödvändiga mängden D-vitamin bildas i huden då man tillbringar ca 20 minuter i solen ett par gånger i veckan. Solens UV-strålning räcker till att producera D-vitamin från tidig vår till sent in på hösten.

Då solens ultravioletta strålning blir starkare mot sommaren bör man komma ihåg att skydda sig mot för stora doser UV-strålning. För stor exponering för UV-strålning kan leda till hudcancer.
UV-strålningen är också till nytta för hälsan eftersom den får igång produktionen av D-vitamin i huden. D-vitamin är ett hormon som bildas i huden och som främjar upptagningen av kalcium. D-vitamin och kalcium krävs för att förebygga osteoporos och benbrott. Förutom solen får vi också D-vitamin ur födan där den viktigaste källan är fisk.

UVB-strålning från februari till november En nyligen publicerad analys av ett omfattande europeiskt material visar att den UVB-strålning som är betydelsefull för hudsyntes av D-vitamin fås mitt på dagen i södra Finland från februari till mitten av november.

En med tanke på den dagliga D-vitamindosen tillräcklig UV-stråldos för typiskt finländska hudtyper överskrids i södra Finland från mitten av mars till mitten av oktober då en fjärdedel av huden exponeras mitt på dagen i 30 minuter. På midsommaren minskar tiden av stark UV-exponering som krävs. De resultat som berör Finland grundar sig på mätningar som gjorts av Meteorologiska institutet vid observatoriet i Jockis under åren 1996-2005. Mätapparaten som använts är en av sex s.k. core-instrument som stöder det europeiska cirkulerande standardinstrumentet och dess kvalitet övervakas genom regelbundna internationella jämförelser. Observatoriet i Jockis representerar för sin del genom sin position väl medelpunkten i landets population.

Strålsäkerhetscentralen påminner om att tiden man tillbringar i solen alltid skall ställas i proportion till hudens tålighet eftersom brännande av huden inte är till nytta när det gäller att få D-vitamin. UV-strålningens mest kända skadliga inverkan är att huden blir röd eller brinner. Långvarig exponering gör också att huden åldras i förtid. Den farligaste av de skador UV-strålningen orsakar är hudcancer.

Ytterligare information:
Meteorologiska institutet, äldre forskare Tapani Koskela, tfn 050 584 90 54 Strålsäkerhetscentralen, specialforskare Lasse Ylianttila, tfn (09) 759 88 455