Meddelandearkiv: 2009

Viktigt att skydda sig mot solens strålning vid utomhusarbete

28.4.2009 12:00

28.4.2009

Då solens ultravioletta strålning blir starkare bör utomhusarbetare komma ihåg att skydda sig mot för stora doser av UV-strålning. Enligt undersökningar kan de strålningsdoser som fås vid utomhusarbete överstiga rekommendationerna mångfaldigt. Exponering för stora doser av UV-strålning kan orsaka cancer eller andra hälsorisker. Att minska exponeringen för solljus förebygger effektivt UV-strålningens skadeverkningar. Nu kan en prognos för UV-strålningen även beställas genom en ny textmeddelandetjänst.

Strålningsdoserna vid utomhusarbete överstiger rekommendationerna mångfaldigt I en undersökning som utfördes av Arbetshälsoinstitutet mättes UV-strålningsdoserna för asfalt- och takarbetare med hjälp av personliga dosmätare under somrarna 2005-2007. Dosmätarna fästes vid arbetarnas arbetskläder vid nacken, halsen och axlarna. Mätningarna visade att de rekommenderade värdena för UV-strålning som gäller arbetstagare i genomsnitt överstegs trefaldigt, men i synnerhet nacken utsattes för UV-doser som i värsta fall var hundra gånger större än vad som rekommenderas. Resultaten beskriver på ett bra sätt typiska situationer då man utsätts för UV-strålning, eftersom mätningarna utfördes under både soliga dagar och dagar med uppehållsväder. Ingen tydlig information finns emellertid om de UV-doser som arbetarna utsätts för per år.
Med de hälsoundersökningar som görs enligt lagen om företagshälsovård strävar man efter att förebygga hälsorisker i anslutning till arbetet. För arbetstagare som utsätts för UV-strålning bör man göra en inledande kontroll, i vilken hudtypen definieras och födelsemärken och pigmentstörningar kontrolleras. För ljushyade arbetstagare som är speciellt känsliga för UV-strålning bör man poängtera vikten av att skydda sig och av att uppsöka läkare ifall hudförändringar förekommer. En kvartstimme i solen räcker för att producera den mängd D-vitamin som kroppen behöver dagligen.

UV-strålningen märks i den yrkesspecifika cancerstatistiken Enligt Cancerföreningen i Finland märks effekterna av UV-strålningen också i cancerstatistiken. En nordisk undersökning har följt med 15 miljoner människor och analyserat deras cancersjukdomar enligt yrkesgrupp. Läppcancer, vars förekomst man vet att står i samband med solexponering, förekommer hos jordbrukare, sjömän, trädgårdsmästare och fiskare oftare än hos den övriga befolkningen. Risken är i det här fallet uppenbar. Dessa yrkesgrupper verkar dock inte drabbas av melanom i större utsträckning än andra. Man vet att risken för melanom ökar ju fler gånger huden bränns i solen.

Klädseln är det bästa solskyddet
Eftersom det vanligen inte är möjligt att söka skydd i skuggan då man arbetar utomhus bör arbetstagarna skydda sin hud med lämplig klädsel och solskyddskrämer. Det är speciellt viktigt att skydda ansiktet, nacken, halsen och öronen. Ett tätt vävt tyg skyddar mot ultraviolett strålning bättre än ett glest vävt. För att undvika värmebelastning ska klädseln som skyddar mot UV-strålning emellertid vara tillräckligt lätt och luftig, så att den släpper igenom svett och känns sval. Om en UPF-skyddsfaktor har angetts för klädesplagget är den jämförbar med skyddsfaktorn i solskyddskrämer.
Det är också skäl att skydda ögonen med solglasögon eller en hatt, särskilt i sådana arbeten där ögonen utsätts för UV-strålning både direkt från solen och från reflekterande ytor. Då man väljer solglasögon lönar det sig att välja modeller som även skyddar ögonen från strålning från sidorna. Av den UV-strålning som ögonen utsätts för kan upp till en fjärdedel vara sådan som kommer från sidan.

I skuggan är UV-strålningen betydligt mindre än i direkt solljus, men man kan bli brun eller bränna sig trots att man arbetar i skuggan. En upprätt ställning och rörelse minskar också risken att bli bränd, eftersom huden då utsätts för upp till fyra gånger mindre UV-strålning än om man ligger och solar sig.

Strålsäkerhetscentralen har gett ut boken "Ultravioletti- ja lasersäteily" som behandlar UV- och laserstrålning. Boken berättar om hur man ska skydda sig mot UV-strålning och om strålningens hälsoverkningar även ur de anställdas perspektiv. Boken är ett omfattande infopaket om optisk strålning. Teman som tas upp utöver UV-strålningen är bland annat synligt ljus, lasrar, solarier, infraröd strålning och kontroll av optisk strålning.

Information om UV-indexet med en ny textmeddelandetjänst Att minska exponeringen för solljus minskar effektivt UV-strålningens skadeverkningar. Det rekommenderas att de som arbetar utomhus skaffar information om den rådande UV-situationen vid arbetsplatsen.

En UVI-prognos kan utöver Meteorologiska institutets webbtjänst även fås med hjälp av en textmeddelandetjänst, som Meteorologiska institutet och Cancerföreningen i Finland har utvecklat tillsammans. Textmeddelandet ger information om UV-indexet med tre timmars mellanrum samt dagens högsta värde ortsvis. UVI anger styrkan på solens skadliga UV-strålning med ett heltal. Man bör skydda sig mot solljuset när UV-indexet överstiger värdet 3. Tjänsten fungerar på svenska och finska. Priset 0,84EUR/sök.