Meddelandearkiv: 2018

Sveaborgs vågboj sjösatt –nu redan för tredje gången

2.5.2018 12:42

Helsingfors stads vågboj "Buli" har blivit ankrad på sin sedvanliga plats utanför Sveaborg idag 3.5. Bojen blev sjösatt för första gången år 2016, men den måste tas bort från havet varje år innan isen anländer.

Bild: Jan-Victor Björkqvist

Bild: Jan-Victor Björkqvist

Uppgifterna som Buli mäter uppdateras i realtid till sidan http://meri.hel.fi, var det alltså kan hittas information om bl.a. den signifikanta våghöjden.

Sedan 2017 har vågbojobservationerna komplementerats med en två dagars vågprognos som uppdateras på nätsidan även då bojen inte är i havet. Ifall man inte har tillgång till en Internet-anslutning, kan den aktuella informationen om sjögången också beställas till telefonen via ett SMS-meddelande. Detta sker genom att skicka meddelandet "Boj Sveaborg" till numret 16161 (0,84 €/meddelande).

Vågbojen hålls i haven så länge som det är möjligt utan att riskera att mätinstrumentet fryser. Tidigare år har bojen lyfts i skiftet av november och december.

Mer information:

 

Jan-Victor Björkqvist, tel. 029 539 2187, jan-victor.bjorkqvist@fmi.fi


Helsingfors stad:

Ilkka Vähäaho, tel. 0500 464 132, Ilkka.vahaaho@hel.fi