Meddelandearkiv: 2012

Ny vågboj till Bottenviken

18.6.2012 10:00

I Bottenviken monterades i början av juni en ny vågboj. Den nya bojen hjälper till att uppdatera informationen om sjögången och bidrar därmed till bättre sjösäkerhet. Tack vare den nya bojen täcker nätverket av vågmätningar nu hela det öppna havsområdet inom Finland.

Bild:Ville Karvinen

Bild:Ville Karvinen

Till Meteorologiska institutets förfogande finns nu fyra vågbojar som är belägna i Bottenviken, Bottenhavet, norra Östersjön och utanför Helsingfors. Den nya bojen har en diameter på 70 centimeter och den är förankrad så att dess rörelse fritt följer vågornas rörelse.

Vågbojen mäter vågorna med hjälp av tre accelerationsgivare och en kompass. Den producerar mätningsinformation om vågornas höjd, period och riktning. Dessutom mäter bojen ytvattnets temperatur. Vågor kan även uppföljas med andra slags instrument såsom radar, satellit, akustisk mätare eller tryckmätare.

Meteorologiska institutet satsar på säkerhet för sjöfarten

Meteorologiska institutet har under de senaste åren gjort betydande satsningar på vågmätningar. I fjol togs vågbojen i Bottenhavet i bruk, i år var det Bottenvikens tur. I och med de att de nya bojorna tagits i bruk har Finlands alla öppna havsområden nu en vågmätningsboj som ger information om vågorna under den isfria perioden. Vågmätningar används bland annat för realtidsuppföljning av förhållandena, för varningar som ges åt sjöfarande, för utveckling av servicen och för forskning kring vågorna.

Meteorologiska institutet utfärdar vågvarningar som anger den signifikanta våghöjden. Vågorna kan försvåra fartygstrafiken och orsaka farliga situationer. I varningarna används tre risknivåer: 2,5 meter, 4 meter och 7 meter.

Med våghöjd avses höjdskillnaden mellan vågens dal och topp. Eftersom våghöjden är oregelbunden använder man den signifikanta våghöjden som ungefär motsvarar den våghöjd som ögat ser eller medelvärdet för den högsta tredjedelen av vågorna på djupt vatten. Den signifikanta våghöjden motsvarar väl den våghöjd som upplevs av sjöfarare. Båtfarare bör dock komma ihåg att den högsta enstaka vågen brukar vara ungefär dubbelt så hög som den signifikanta våghöjden.

I Östersjöns största bassänger kan vågorna bli så höga att de måste beaktas vid sjöfarten. De största enstaka vågorna har varit upp till 14 meter höga. Inom de finländska sjödistrikten förekommer de högsta vågorna i Östersjöns huvudbassäng.

Mer information:

Havsexpert Antti Kangas, tel. 040 867 8838, antti.kangas@fmi.fi
Signifikant våghöjd för tillfället: http://sv.ilmatieteenlaitos.fi/vaghojden
Vågmätningar: http://ilmatieteenlaitos.fi/aaltomittaukset